HISTÒRIA

 Enllaços temes d'història per a primària (castellà)

EDAT ANTIGA

MESOPOTÀMIA

1. Situació geogràfica
2. Cronologia.
3. Les ciutat estat: què són, per què es formen, qui les governa?
4. Invenció de l'escriptura: on, quan, com, per què sorgeix l'escriptura.Tota la població sabia llegir i escriure?
5. Característiques de la religió mesopotàmica.
6. Característiques de l'arquitectura mesopotàmica: temples i ziggurats.
7. La llegenda de la Torre de babel.


ANTIC EGIPTE

1. Situació geogràfica
2. Cronologia
3. Importància del Nil pel desenvolupament de l'economia.
4. El faraó.
5. L'escriptura jeroglífica. Els escribes.
6. La religió egípcia: déus, la vida d'ultratomba i les tombes.

GRÈCIA

1. Situació geogràfica.
2. Cronologia.
3. Les polis.
4. Nou sistema polític: la democràcia
5.Les colònies i el comerç:què eren les colònies i quins productes intercanviaven?
6. Els déus grecs.
7. Arquitectura: teatres i temples.
8. Escultures.
9. Els Jocs Olímpics.


L'IMPERI ROMÀ

1.Situació geogràfica
2. Cronologia
3. Fundació mítica de Roma.
4. Política: com van aconseguir i controlar un imperi tan gran? En quines províncies romanes estava dividida la península Ibèrica? Les Balears a quina província pertenyia?
5. Població i societat.
6. Gran desenvolupament del comerç.
7. Els déus romans.
8. La romanització, què va significar?
9. Obres públiques a les ciutats: aqüeductes, banys públics, amfiteatres, circs, temples.

EDAT MITJANA


 Webquest Edat Mitjana

Mundo medieval Icarito
http://www.icarito.cl/enciclopedia/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/mundo-medieval/79-1.html

Els cavallers
http://www.xtec.es/~jcastele/projecte/person.htm

La vida quotidiana a l'edat mitjana

Edad Media: honor y justicia

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0030/edadmedia/presentacion.htm

https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/conocimiento_del_medio/cuaderno_5pcon_laedadmedia/

Mapes conceptuals